Liên hệ chúng tôi

Sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của bạn? Chúng tôi đang nghe.

27, Jalan Prima 3/ 4, Taman Puchong Prima
47150 Puchong, Selangor, Malaysia.

T. + 603 – 6157 1933
M. + 60 12– 370 0118
F. + 603 – 8063 1170

Bạn muốn nói chuyện với chúng tôi?

Sử dụng biểu mẫu liên hệ dưới đây để gửi thư cho chúng tôi. Chúng tôi thường trả lời trong vòng 48 giờ. Nếu bạn không nghe thấy từ chúng tôi, hãy gửi email cho chúng tôi trực tiếp.

First Name:*
Contact no:*
-
Company Name:
Last Name:*
E-mail:*
Industries:*

Address:
I'm interested in:*
Message:
Attachment: